top of page

Huurvoorwaarden appartement Club del Sol Mallorca

 

Algemeen
De huurovereenkomst wordt afgesloten tussen de huurder en Mevr. A.V. Kortenoever hierna te noemen de eigenaar. De navolgende voorwaarden maken deel uit van de boekingsovereenkomst.

Proces van reserveren en verhuur van het appartement

 

Reservering

Via de email of een telefoontje kunt een periode reserveren voor het appartement. Deze heeft de status van een optie. U ontvangt van ons dan een boekingsformulier, de huurvoorwaarden en de manier van betaling van de huur en de borg.

 

Huurovereenkomst
Deze optie wordt definitief als wij het boekingsformulier, voorzien van naam, datum en handtekening hebben ontvangen per post of per fax en tevens de betaling van de huur en het bedrag voor de borg a 200 € hebben ontvangen.  U ontvangt dan van ons een email ter bevestiging.

Diegene, die het boekingsformulier ondertekent, verklaart, dat hij of zij bevoegd is, de boekingsvoorwaarden namens alle op het boekingsformulier vermelde deelnemers, of hun vervangers, dan wel personen op een later tijdstip toegevoegd, te accepteren. De ondertekenaar moet deel uitmaken van het gezelschap dat het appartement betrekt en de leeftijd van minimaal 18 jaar bezitten. Extra personen zijn niet toegestaan.

Betalingen
Boekingen dienen vergezeld te gaan van een betaling van de huursom en daarnaast een borg van 200 € per boekingsperiode.

 

U kunt de betaling overmaken op onze rekening bij:

 

ABNAMRO bank

 

IBAN NL 26 ABNA 0405726163

BIC ABNANL2A

 

Op naam van A.V. Kortenoever

Vermeld u svp Mallorca en de gereserveerde data

 

Bij boeking dient het gehele bedrag plus borg te worden overgemaakt.

 

Prijsstelling
Alle prijzen zijn definitief, zoals deze bevestigd zijn in de email van de eigenaar.

De genoemde huurprijzen gelden per week en zijn inclusief gebruik van water, electriciteit, gas en licht, wasmachine, tv/ dvd en wireless intranet.  Wij dragen ook zorg voor het afdragen van de toeristenbelasting. Hiertoe ontvangen wij graag een kopie van het paspoort van de personen ouder dan 16.

 

 

 

Duur van de boeking

De huurperiode is minimaal 1 week.


Annulering

Indien u de boeking wenst te annuleren, dient dit via email aan ons kenbaar gemaakt te worden. Bij annulering om wat voor reden dan ook binnen 1 maand voor de datum zoals in het boekingsformulier staat, wordt geen restitutie verleent van de huursom. De borg wordt vanzelfsprekend wel gerestitueerd. 

Bij annulering eerder dan 1 maand voor de datum zoals in het boekingsformulier staat wordt 50% van het bedrag, en de volledige borg gerestitueerd.

 

De eigenaar is niet verantwoordelijk voor een verandering in het verblijf door vlucht missen, vluchtvertraging/ vluchtannulering en of het ontstaan van ziektekosten tijdens het verblijf in het appartement.

 

Aantal personen

Bij boeking dient het aantal personen te worden doorgegeven. Op het boekingsformulier kunnen maximaal 4 personen ouder dan 16 jaar worden opgegeven. Van deze personen dient, minimaal 1 maand voorafgaande aan het verblijf, tbv het betalen van de toeristenbelasting een kopie van het paspoort/ IDkaart te worden toegestuurd via email. Wij dragen dan zorg voor het afdragen van de toeristenbelasting.

 

Het plaatsen van een tent of caravan in de tuin  is niet toegestaan. Het negeren van dit gegeven geeft de eigenaar het recht tot onmiddellijke opzegging van de huurovereenkomst zonder de verplichting tot terugbetaling van de reeds betaalde huursom.

 

Aankomst en vertrektijden
Voor de overdracht van het appartement verwachten wij u vanaf 15.00 uur lokale tijd op de eerste dag van de huurperiode. Indien u eerder arriveert dan 15.00 uur kunt u verzocht worden te wachten tot het appartement schoon gemaakt en geïnspecteerd is.

U wordt vriendelijk verzocht het appartement op de laatste dag van de huurperiode voor 10:00 uur lokale tijd te verlaten. U kunt nog wel op de vertrekdag gebruik maken van het zwembad en het terras rond het zwembad.

 

Schade aan het appartement en of de huisraad dienen voor dit tijdstip telefonisch aan IDEAL gemeld te worden. Buitensporige kosten voor het in de oorspronkelijke staat terugbrengen van het appartement, alsmede kosten voor geleden schade etc. worden direct tussen huurder en de eigenaar of diens gemachtigde afgerekend.

Wijzigen van de boeking

Indien de huurder, nadat de boeking bevestigd is, wijzigingen wenst aan te brengen in de boeking, dan worden deze behandeld na een verzoek daartoe via email.

 

Annulering door de verhuurder
De verhuurder behoudt zich het recht voor het huurcontract onmiddellijk en zonder kosten te ontbinden in de volgende gevallen:
- wanneer de overeengekomen huursom niet juist is
- wanneer de huurvoorwaarden niet of onvolledig worden nagekomen

Bij overmacht tgv brand, natuurrampen en oorlog, kan de verhuurder gedwongen worden een reservering te annuleren. De reeds betaalde huursom zal worden terugbetaald.

 

Indien het appartement niet ter beschikking is op de geboekte datum, door calamiteiten of overdracht aan andere eigenaar, zal de reeds betaalde huursom in zijn geheel worden terugbetaald. De eigenaar zal zich evenwel inspannen om een andere vakantielocatie te vinden. De huurder heeft geen andere rechten jegens de eigenaar.


Waarborgsom
De huurder is verplicht een borgsom te betalen als garantie voor de betaling van kosten welke niet inbegrepen zijn in de huursom, alsmede kosten voortvloeiend uit schade door huurder aan het appartement en de huisraad. Iedere boeking wordt geaccepteerd onder voorwaarde, dat huurder verantwoordelijk is voor het terugbrengen van de sleutel, breuk, vermissing en schade aan het gehuurde appartement en de huisraad, ook al wordt deze vastgesteld na het vertrek van de huurder. De waarborgsom bedraagt 200 € en dient vooraf bij de boeking te worden betaald. De waarborgsom dient als zekerheidsstelling voor eventuele schade of vermissing. Terugbetaling van de borgsom eventueel onder aftrek van nog te verrekenen kosten, vindt plaats na akkoord van de beheerder van Ideal.

Binnen twee weken na afloop van de huurperiode kunt u de borg terugverwachten. 

 

 

Tijdens het verblijf

In het huis zijn dekens, dekbedden, dekbedhoezen, slopen, handdoeken en theedoeken aanwezig. Er zijn 4 strandhanddoeken aanwezig. Voor kinderen is er een babybedje, kinderstoel, kinderbadje, babyfoon en strandspeelgoed aanwezig.

Er is een TV en er is wireless internet. De keuken is zeer compleet met afwasmachine, wasmachine en combi-oven. Schoonmaakmiddelen, wasmiddel, afwasmiddelblokjes, wc papier e.d. zijn aanwezig en worden aangevuld door IDEAL. Waspoeder dient u zelf te verzorgen.

Bij aankomst is het heel prettig als er flessen met vers drinkwater, bier, wijn en fruitsap aanwezig zijn. Wij zorgen daarom aan het begin van het seizoen voor een voorraad. U wordt verzocht de gebruikte hoeveelheid aan te vullen met een zelfde type dranken voor de volgende huurder. 

 

In het appartement mag niet worden gerookt.

 

Schoonmaak
Het appartement wordt voor en na de huurperiode door de beheersorganisatie IDEAL schoongemaakt en in orde gemaakt.

Indien u klachten heeft over de schoonmaak of staat van het appartement dient u dit zsm na aankomst aan de beheersorganisatie Ideal te melden zodat zij uw klacht nog tijdens het verblijf kunnen verhelpen. 

Uw appartement wordt met de grootst mogelijke zorg schoongemaakt, toch kan het voorkomen dat de wind na schoonmaak rood woestijnzand op het terras blaast. Indien nodig kunt u dit met IDEAL bespreken.

U wordt vriendelijk gevraagd bij vertrek alle etenswaren, lege toiletartikelen en vuilnis weg te gooien in de afvalbakken op de parkeerplaats.

 

Zorg voor het appartement
Ons appartement is met de grootst mogelijke zorg gerenoveerd en ingericht. 

 

Van u wordt verwacht dat u netjes en voorzichtig met het appartement zult omspringen.  U draagt er zorg voor het appartement in dezelfde staat achter te laten, zoals deze bij het begin van de huurperiode werd aangetroffen. De huurder zal de eigenaar of diens gemachtigde van het beheersorganisatie IDEAL tijdens de huurperiode toestaan het appartement te betreden voor het uitvoeren van noodzakelijke urgente reparaties. De noodzaak tot zulke reparaties is ter beoordeling van de eigenaar/ beheersorganisatie.

 

U gaat akkoord de reparatiekosten van tijdens de huurperiode aangebrachte schade, daarbij inbegrepen breukschade, beschadigingen aan appartement en huisraad, te betalen en eventueel vastgestelde vermissingen te vergoeden op basis van vervangingswaarde. Een adequate reisverzekering ter dekking van deze risico’s wordt aanbevolen voor de huurder en alle overige deelnemers van het gezelschap.

 

Roken en het meenemen van huisdieren is niet toegestaan in dit appartement.

U wordt verzocht zuinig om te springen met de airconditioning. De airconditioning kost erg veel energie en werkt alleen als alle ramen en deuren gesloten zijn. De airconditioning kan zowel warmen als koelen.

 

 

“Spaanse gewoontes”


In periodes van grote droogte komt het voor dat de toevoer van water door de gemeente voor een aantal uur in het  dorp wordt afgesloten. Zorgt u ervoor dat de watervoorraad van, minimaal 2 grote waterflessen op peil is. Ook de toevoer van elektriciteit kan bij calamiteiten wel eens enkele uren stagneren. Dit geldt ook voor het wireless internet.

De eigenaar is hiervoor niet aansprakelijk te stellen. De beheersorganisatie zal zich inspannen de situatie zo snel mogelijk te verhelpen.

In het appartement zijn kaarsen aanwezig en het restaurant El Patio heeft een noodaggregaat waarop gekookt kan worden.

 

In een mediterraan klimaat is het niet te voorkomen dat er insecten als muggen en mieren in het appartement komen. Citroenkaarsen, insmeren met muggenolie, ramen dichthouden en de airconditioning helpen tegen de muggen in de vroege avond. Mieren komen vooral af op voedsel; een kruimel of een druppel hoe klein ook is voor hen een delicatesse. Voedsel opbergen in de ijskast of in plastic opbergbakken, geen open verpakkingen en afwas laten slingeren, en de vloer goed schoonhouden is het devies tegen deze indringers.

 

In Mallorca wordt de siesta nog overal gerespecteerd. Dit betekent dat veel winkels en publieke organisaties gesloten zijn van 13.00-16.00 uur.

 

Wij raden u aan bij aankomst de manual te lezen voor huishoudelijke tips waaronder gebruik airco en afstandsbediening TV. De manual bevat ook tips voor uitstapjes en restaurants in de omgeving.

 

Klachten
De eigenaar kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor wijzigingen in het appartement, hetzij door de eigenaar aangebracht dan wel door het weer/ natuurrampen veroorzaakt. In ieder geval zal door huurder geen grotere schade geclaimd worden dan de door huurder betaalde huursom. Teneinde de eigenaar in staat te stellen geconstateerde problemen en/of afwijkingen mogelijkerwijze te corrigeren, dienen deze door huurder direct bij het aanvaarden van het appartement aan de beheersorganisatie IDEAL gemeld te worden. Klachten ingediend na het beëindigen van de huurperiode, kunnen niet in behandeling genomen worden en geven geen enkel recht op enige schadevergoeding.

Het seizoen is in Mallorca van mei t/m oktober. 

In de maanden november t/m april kan het zijn dat nog niet alle restaurants open zijn en dat het zwembad te koud is om te gebruiken. De verhuurder is hiervoor niet aansprakelijk.


Aansprakelijkheid
De eigenaar van het appartement is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die ontstaat door gebruik van de huurder van het appartement en/of de omgeving. Dit houdt zonder beperkingen in: schade, verzekering, verlies door brand, diefstal of criminaliteit.
- De huurder dient daarom over een zgn. aansprakelijkheidsverzekering voor Particulieren te beschikken.
- De verhuurder is niet verplicht tot schadeloosstelling bij het voortijdig verlaten van het vakantiehuis- om welke reden dan ook.
- De verhuurder is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor schade of ongemakken, in welke vorm dan ook en door welke oorzaak dan ook ontstaan, voor de huurders of anderen die zich in of bij het gehuurde huis bevinden.
- De huurder dient eventuele schade direct te melden aan de Beheersorganisatie IDEAL.

 

Amsterdam, Februari 2023

bottom of page